Angstige Bijna Dood Ervaring

Een angstige bijnadoodervaring (bde)

Het gebeurt soms dat mensen een angstige bijnadoodervaring krijgen. Waarom dat zo is weten we niet, maar het zal ongetwijfeld te maken hebben met het onbewuste dat we allemaal bij ons dragen.

Kinderen lijken hiervan zelden of nooit last te hebben (ze zijn nog niet negatief geladen). Angstige bijnadoodervaringen worden meestal ervaren door mensen die diep onderdrukte en weggestopte gevoelens van schuld, angst en kwaadheid hebben en/of mensen die een bepaalde vorm van straf verwachten na de dood.

Soms is het mogelijk om middels gesprekken te achterhalen wat er bij een angstige bijnadoodervaarder aan negatieve gebeurtenissen en gedachten aanwezig kan zijn dat mogelijkerwijs een (angstige) bijnadoodervaring veroorzaakt zou kunnen hebben.

Een negatieve levenshouding kan bevorderlijk zijn om een angstige bijnadoodervaring te krijgen. De angstige bijnadoodervaring kan ook een louteringsproces zijn voor niet afgewerkte emoties of angstgevoelens. Ook niet te vergeven gebeurtenissen uit het verleden die diepe wonden geslagen hebben kunnen bijdragen aan een angstige bijnadoodervaring.

Een suïcidepoging kan ook de oorzaak van een angstige bijnadoodervaring zijn. Een angstige bijnadoodervaring gaat ook veel door duister gebied en kan gepaard gaan met totale emotionele leegtegevoelens en kan aangeven dat je zelf de duisternis bent.

De belevenisvormen van een angstige bijnadoodervaring kunnen zijn:

– Het blijven steken in een donkere tunnel

– In totale duisternis verblijven

– Het in een put vallen en daarin verwrongen wezens zien

– Het voelen van een kwaadaardige macht

– Het horen van gebrul van wilde dieren

– Angstaanjagende geluiden horen

– Voelen dat je geen macht meer hebt over je eigen lichaam

– Je totaal verloren voelen

enzovoort, enzovoort…

Veel mensen typeerden de wereld die ze meemaakten in hun angstige bijnadoodervaring als zijnde helle gevoelens. Toch hebben deze vormen van de beleving de mensen op een andere weg in hun leven gebracht. Soms hebben ze zelfs het gevoel dat God in deze ervaring een rol heeft gespeeld. Vaak riep de ervaarder ook om God en daar werd dan ook gehoor aan gegeven.

Ik denk dat een belangrijke kenmerk van de levenshouding die je je als mens eigen moet maken (om zo een angstige bijnadoodervaring te voorkomen) is, om met jezelf in het reine te blijven of te komen. Soms hebben mensen een levenshouding of een geloofsbeleving die hen in hun opvoeding is meegegeven, maar die voor andere mensen ergernis oplevert en waarvan deze persoon zelf geen vermoeden had.

Van tijd tot tijd een levensoverzicht maken kan nooit kwaad.

Boekentip voor mensen die een angstige bijnadoodervaring hebben gehad:

“De duisternis voorbij” van Angie Fennimore, “Beyond Death’s Door” en “To Hell and Back” van Rawlings.