BDE in de geschiedenis

De bijnadoodervaring in de geschiedenis

Vanaf het moment dat de mens heeft leren schrijven is de bijnadoodervaring beschreven. Dit gebeurde niet in de taalvorm zoals wij die bezigen, maar het kwam wel op hetzelfde neer.

Plato (427-347 voor Christus) heeft zijn bevindingen weergegeven met het verhaal dat er een strijder die al elf dagen op het slagveld als dood had gelegen en die op de brandstapel bijkwam en vertelde over zijn belevenis van de andere kant.

De Tibetaanse en Egyptische dodenboeken beschrijven de wereld na de dood ver voor Christus.

Apostel Paulus geeft in de jaren na Christus zijn verlichte ervaring weer in 2 Corintieërs 12:2-4.

Catharina van Genua (1447-1510) praatte veel over de geestelijke andere wereld. Een uitspraak van haar: als één druppel van Gods liefde in de hel zou vallen, dan zouden alle demonen engelen worden.

De schilder Jeroen Bosch (1450-1516) heeft in één van zijn schilderwerken de bijnadoodervaringswereld in 4 panelen weergegeven. In één van de panelen wordt het “omhoog stijgen naar het licht” afgebeeld. (Zie hier onder)

Beroemd is de musicus Johann Sebastian Bach (1685-1750). Volgens zijn tweede vrouw Magdalena componeerde hij samen met zijn Schepper de Matthäus-Passion. Diep in zijn hart droeg hij het beeld van de Gekruisigde, en zijn edelste muziek is zijn kreet van verlangen naar de dood, die zich bij het beeld van de opgestane Heiland aan hem ontwringt. Op zijn sterfbed krijgt hij een verlichtende ervaring. Hij zegt: waar ik heen ga zal ik mooiere kleuren en muziek horen waar jij en ik tot nu toe alleen van gedroomd hebben. En mijn ogen zullen de Heere zelf zien. Hij vond dat God hem bevolen had met muziek bezig te zijn. Zie het boek “de klein kroniek” van Anna Magdalena Bach.

De beroemde Zweed Emanuel Swedenborg (1688-1772) heeft veel over het onderwerp geschreven in zijn boek “Hemel en Hel”.

Dante Alighieri beschreef de bijnadoodervaringswereld in de “Goddelijke comedy”.

Jacob Lorber (1800-1864) heeft vele boeken geschreven over het hiernamaals.

Zo zijn er nog vele vele anderen die door de gehele geschiedenis een bijna dood ervaring mee hebben gemaakt.