bde verhaal 10

Mijn Verlichtingservaring

In 1995 eindigde mijn turbulente relatie met mijn toenmalige vriendin. Ik kwam thuis, dronk nog een kop thee en wilde gaan slapen. Toen ik op bed ging liggen overviel mij een intens verdriet en ik begreep het leven niet meer. De vraag was ook Why? Waarom gebeurd dit allemaal in mijn leven?
Ik had het gevoel dat ondanks dat ik oprecht, behulpzaam en liefdevol in het leven stond, ik iedere keer gekwetst werd en het gevoel had dat mijn goedheid misbruikt werd.

Ik weet nog dat ik dacht, dat als ik nu geen verklaring vond, ik het vertrouwen in de mens, mezelf en het leven zou verliezen. Maar ik wilde niet dood, daar vond ik het leven veel te boeiend voor…

En toen in een flits ging ik door een tunnel en kwam ik in een hartverwarmend, zaligmakend, puur Licht.

In dit licht werd ik volledig opgenomen en ik voelde een onvoorwaardelijke liefde, een vrede en harmonie en volledige acceptatie.
Ook besefte ik op dat moment dat ik “dood” was en dat ik “thuis” was gekomen.

Ook voelde ik hoe ik steeds dieper in dit Licht ging en besefte dat als ik verder zou gaan ik  zou oplossen en één zou worden met dit Licht en dus ook niet meer zou bestaan als Arno. En opeens was er die stem die zei:”het is je tijd nog niet, je moet terug naar de aarde, je wordt belangrijk voor de mensheid”. Op het volgende moment lag ik weer terug in mijn bed en voelde me zooo gelukkig en vredig en wilde alleen maar slapen.
De volgende ochtend was ik “Verlicht”. Ik begreep de wereld en zag ik waarom dingen gebeurden, hoe ziektes en problemen ontstaan en zag ik ook een filmpje van mijn eigen leven voorbij gaan.
Ik was intens gelukkig en voelde niets anders dan liefde… voor mezelf, het leven en alles wat daarmee samenhangt.

Ik had ook het gevoel dat mijn persoonlijkheid was opgelost en dat ik Liefde was. Ook mijn vrienden adviseerden mij om priester of zo te worden ( zo ervoeren zij mijn uitstraling schijnbaar). In deze periode was ik Heel. Ook lichamelijke klachten waren verdwenen, zoals de spierdystrofie in mijn rechterarm, de rugpijn en ook mijn haren begonnen weer te groeien ( ik was al ietwat kalend sinds mijn 17e).

Na 2 weken stopte deze verlichting, die magisch was. Ik kon mensen via handoplegging genezen, had een hemels bewustzijn , universele kennis en de totale verbondenheid met het leven, God en het universum voelde ik. Ik weet nog dat ik dacht :”dit moeten mensen zoals Boedha, Jezus en anderen hebben ervaren”, want ik begreep hun visie en leringen vanuit een weten.

Het hemelse bewustzijn stopte ( nadat ik dit gevraagd had) en ik kreeg een vergroot zelfbewustzijn, mijn intelligentie was toegenomen en ik voelde een enorme drang om te veranderen en mijn “negatieve” patronen te doorbreken. Vanaf dit moment startte een periode van volledige verwondering, want ik werd in de 3 maanden hierna begenadigd met allerlei paranormale gaven. Ik kon mensen genezen via handoplegging en magnetiseren,Verder werd ik helderziend, helderhorend, helderruikend, kon ik contact met overledenen hebben, kon ik uittreden en kennis krijgen,en werd ik een sprekend medium ( ook wel de directe stem genoemd). Ook was het zo dat als ik iets wilde weten het antwoord er gewoon was. Ik kon citeren uit boeken die ik nooit gelezen had en vertelde over mensen die ik nooit gezien had. In een woord wonderbaarlijk.Tijd en ruimte bestonden niet in dit bewustzijn.

Hierna volgde een periode van transformatie en geluk in mijn leven. Ik was, ik genoot, ik leefde, ik was ik !
Tegelijkertijd was er ook verdriet om hier weer als mens in deze duale wereld te moeten leven, want hierboven was het beter.

Ik ervoer ook hoe jezelf sturing geeft aan je geluk. Door bewust te zijn van je gedachten, je emoties, je fysieke balans en je intuïtie te volgen creëer je je eigen pad en wordt je bewust dat tegenslag, blokkades en problemen slechts het product zijn van je eigen (on)bewuste handelen en denken en dat deze tevens kansen bieden om ze op te lossen waardoor je weer een stukje “verlichter” wordt.
Waar en hoe het veranderde weet ik niet exact, maar op een bepaald moment gooiden oude patronen van mijn ego roet in het eten en raakte ik die bewuste visie “kwijt” en ging ik zoeken om dit verloren geluk terug te vinden.

Deze periode kenmerkte zich door een gevoel van verlatenheid, eenzaamheid, verlorenheid en bijna rouw, omdat ik ook het gevoel had dat de gelukkige Arno weg was.
Ik gaf mijn werk op, reisde naar Sinaï in Egypte en leefde vervolgens 6 maanden met Bedoeïnen om rust te krijgen en ook te proberen deze ervaring een plek te geven ( wat eigenlijk nu pas aan het gebeuren is, 14 jaar later!). 
Een van de hamvragen over de BDE was: waarom ik? Die waarschijnlijk de meesten die een BDE hebben gehad zich stellen.
Die vraag komt volgens mij voort door de genade, oftewel de onbeschrijflijke liefde die je wordt toebedeeld door…..? door wie of wat? Nobody knows, while everybody knows!

 Gelukkig kwam ik in de Kabbalah herkenning en erkenning tegen die het kortst bij mijn ervaring stonden.

Godsdiensten waren niet toereikend en compleet genoeg om mijn ervaring en vooral het gevoel hierbij te matchen. 
In al die jaren stond het dienen en helpen van mensen centraal en liep als een rode lijn door mijn bestaan en was ik tegelijkertijd in gevecht om mijn ervaring proberen een plaats te geven in mijn leven. Ik verslond alle boeken op het gebied van BDE’s en toch, ondanks de vele gelijkenissen beantwoordden deze niet mijn vragen op mijn ervaring. 

Wat ik denk dat kenmerkend of anders is dan bij de ervaringen die ik lees over andere mensen, is dat veel facetten die mensen tijdens hun BDE meemaken, bewust door mij zijn meegemaakt hier als mens tijdens mijn dagbewustzijn en hier op aarde.(om het zo maar te noemen).

Ik ben niet “dood” geweest en heb geen ongeluk gehad, maar wellicht valt dit onder de noemer een spirituele dood…
Het lijkt wel of ik de Kennis van God heb gekregen en kan toepassen en testen hier, waardoor het heel praktisch wordt en niet meer het gevoel heeft van buitenaf te komen. Hierdoor heb ik ook de gave gekregen om mensen op een heldere en praktische manier te leren omgaan met klachten en begeleid ik ook mensen en organisaties op het gebied van wat ik noem : Flow. Oftewel, de stroom, het leven, de weg, de waarheid….

Wat ik nu zo fijn vind aan de ervaring die ik 18 jaar geleden heb gehad is, dat het lijkt alsof het allemaal geleid heeft naar dit moment in de tijd.

De tijd waarin de kennis van het ware leven zich nu wereldwijd begint te openbaren en waar de zieners en weters, de verlichten en de profeten al deze kennis eeuwenlang bewaard hebben!

Arno Kerbusch
www.arnokerbusch.nl