Partner van een BDE’er

Het is belangrijk om de partner bij het BDE proces te betrekken. Een partner krijgt in veel gevallen te maken met een persoon die totaal veranderd is na een bijnadoodervaring. In eerste instantie is de ervaarder soms na de bijnadoodervaring verward en kan niets uitspreken van wat hij of zij heeft mee gemaakt. Voor de partner kan dit heel verontrustend zijn. De partner zal zich buitengesloten voelen. Laat je partner voorzichtig vragen of er iets ervaren is en geef aan dat je zonder vooroordeel zult luisteren.

De bijnadoodervaarder kan zich soms direct na de bijnadoodervaring niet meer vinden in de relatie en zal dan de tijd moeten krijgen om de ervaring een plaats te kunnen geven. Het zal veel geduld en liefde vergen van de partner en soms zal de partner zich bedreigd voelen in de relatie. Dit komt omdat er in sommige gevallen even geen sprake meer is van de voorheen zo vertrouwde en liefdevolle relatie. Dat is niet zo vreemd, want de bijnadoodervaarder is zo verwonderd van wat hij of zij heeft meegemaakt, dat het aardse leven als het ware ‘op een laag pitje’ staat.

Ook kan er op het vlak van religie en geloof een grote ommekeer plaats vinden. De bijnadoodervaarder kan zich soms in het bestaande geloof niet meer zo thuis voelen. De dogma’s zijn voor hem of haar vreemd geworden. Het komt ook voor dat een bijnadoodervaarder die zich voorheen niet met geloof bezig hield, zich ineens voor religie gaan interesseren. Voor de partner kan dit heel vreemd kan zijn.

Het is belangrijk dat ook de partner van de bijnadoodervaarder over het onderwerp gaat lezen. Op deze manier kan de partner ook kennis nemen van de gevoelens van de bijnadoodervaarder. Hij of zij kan zich dan een beeld en hopelijk begrip vormen waarom de situatie na de bijnadoodervaring is veranderd.

De bijnadoodervaarder voelt zich ook soms niet meer thuis in zijn bestaande werkkring en heeft grote moeite om dit weer op te pakken. Soms zal hij of zij aangeven met het huidige werk te willen stoppen.

Teveel relaties zijn uit elkaar gegaan, omdat de partner zich niet kon invoelen in de belevingswereld van een bijnadoodervaarder en ook niet wilde aannemen wat de bijnadoodervaarder is overkomen!

De veranderingen die een bijnadoodervaarder ondergaat zijn onontkoombaar (!), maar hoeft geen bedreiging van de relatie te zijn. Sterker nog, de relatie kan zelfs beter worden als de zingeving van de ervaring door de bijnadoodervaarder begrepen wordt. Daarom is het belangrijk dat de bijnadoodervaarder zo spoedig mogelijk erkenning en herkenning krijgt van mede bijnadoodervaarders en hulpverleners. Het lezen van literatuur over het onderwerp is zowel voor de bijnadoodervaarder als de partner heel belangrijk.