Puber BDE

Een bijnadoodervaring als puber

De puberbijnadoodervaring heeft inhoudelijk dezelfde kenmerken als iedere andere bijnadoodervaring. Maar de puber heeft zijn of haar ervaring gehad op een leeftijd waarin hij/zij bezig was zich los te maken van het ouderlijke gezin en zich een plaats te verwerven in de maatschappij. Dit gaat meestal gepaard met twijfelende gevoelens en onzekerheden. Hij/zij is gevoelig met wat er op zijn/haar pad gebeurt.

Als een puber een bijnadoodervaring krijgt, staan zij door hun verwondering wagenwijd open voor emotionele gebeurtenissen en nemen alles op aan verdriet van anderen. Ook kunnen zij moeilijk omgaan met de in hun ogen kwalijke gebeurtenissen in de wereld. Mede daardoor kunnen zij in een fase komen waarin ze het totale beeld kwijtraken en soms in een suïcidale periode komen (zie het verhaal van Cees de Kort).

Phyllis Atwater, een Amerikaanse onderzoekster die zelf ook drie bijnadoodervaringen heeft gehad, heeft dit in haar onderzoek bij honderden kinderen vast kunnen stellen. Mede daardoor is het belangrijk dat zorginstellingen en ouders de kinderen voorlichten hoe ze met hun bijnadoodervaring moeten omgaan.

Het is belangrijk voor hen om te weten dat ze het verdriet en pijn van een ander (dat ze ook daadwerkelijk voelen) moeten loslaten. Ieder mens beleeft zijn eigen weg en leert daaruit hoe om te gaan met situaties.

Praat veel met hen. Laat ze in hun waarde en luister met veel empathie al denkt u er misschien het zijne van. Verdiep u in wat een bijnadoodervaring is. Ze zullen u dankbaar zijn.