Wie krijgt een BDE?

Ieder mens kan een BDE krijgen. Er zijn zelfs mensen die als ongeboren baby (prenataal) een bijnadoodervaring hebben ervaren.

Er zijn diverse omstandigheden waarin het verschijnsel mogelijkerwijs kan optreden:

– In een klinische toestand waarbij zonder medisch ingrijpen de dood volgt (reanimatie)

– Bij hartstilstand

– Bij ernstige ziekte

– Tijdens het stervensproces

– Bij stresstoestanden

– Bij incestervaringen

– Su├»cidepoging

– Bij een toestand waarin je dreigt het leven te verliezen (bijvoorbeeld bijnaverdrinking)

– Ongelukken

– Bevallingen die veel bloedverlies geven (of bij de baby die blauw geboren wordt)

– Of zo maar thuis op de bank zonder enige medische indicatie!

Ook mensen die blind zijn geboren kunnen een bijnadoodervaring krijgen en gedurende de bijnadoodervaring waarnemen, maar deze persoon kan de beeldvorming soms moeilijk weergeven.

De dove mens kan tijdens de bijnadoodervaring (weer) horen.

Er zijn ook mensen die hetzelfde gedrag vertonen en gevoelens hebben zoals een bijnadoodervaarder die ook heeft, ondanks dat er geen bewuste herinnering aan een bijnadoodervaring is. Het is waarschijnlijk dat de bijnadoodervaring dan verdrongen is om wat voor reden dan ook.